תפקיד לכל תלמיד

בשיתוף פעולה מתחייבים כל תלמידי הכיתה לפעול באחראיות